Przemysł chemiczny

Instalacja odmagnesowania blendy flotacyjnej w Dziale Przeróbki Mechanicznej „Olkusz – Pomorzany” dla ZGH Bolesław

Termin realizacji: 3 miesiące

Zakres prac : dostawa i montaż konstrukcji stalowej hali.
Ilość 100 ton.
Termin realizacji : rozpoczęcie sierpień 2006,
zakończenie : październik 2006.