Przemysł chemiczny

Modernizacja Huty Tlenku Cynku w Bukownie

Termin realizacji: 29 miesięcy

Zakres prac : dostawa i montaż konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwóch obiektów halowych, galerii zabudowy głównego przenośnika oraz zbiorników, komory pyłowej i innego wyposażenia technologicznego. Ilość 650 ton. Montaż instalacji odsiarczania.
Termin realizacji : rozpoczęcie listopad 2004,
zakończenie : czerwiec 2006.