Budowa drogi D35 odcinek Janov – Opatovec etap I w Czechach

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu kolejowego w km 233+017 nad drogą D35 o ciężarze 300 ton.

Termin realizacji:
rozpoczęcie: sierpień 2022,
zakończenie: sierpień 2023.