Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z dojazdami