Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z dojazdami

Zakres prac: generalne wykonawstwo zamówienia publicznego polegającego na budowie nowej przeprawy przez rzekę Narew wraz z dojazdami w ciągu nowoprojektowanej drogi na odcinku Łęg Przedmiejski – Teodorowo.

Termin realizacji: rozpoczęcie sierpień 2023 r., 
zakończenie: grudzień 2025 r.