Budownictwo infrastrukturalne

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Walichnowy – węzeł Wrocław (A1) od km 101+972,92 do km 120+961,30

Termin realizacji: 5 miesięcy