Budownictwo infrastrukturalne

Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do DK94 „Gwizdaj”

Termin realizacji: 9 miesięcy

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu drogowego w km 0+333,20 nad linią kolejową 91 Kraków Główny – Medyka o ciężarze ponad 100t.
Termin realizacji: rozpoczęcie sierpień 2017,
zakończenie kwiecień 2018.