Budownictwo infrastrukturalne

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne

Termin realizacji: 16 miesięcy

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej estakady w miejscowości Krasne o ciężarze ponad 2200t.
Termin realizacji: rozpoczęcie lipiec 2017,
zakończenie wrzesień 2018.