Budownictwo infrastrukturalne

Budowa kanału ulgi Odra – Widawa w ramach projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry

Termin realizacji: 22 miesiące