Budownictwo infrastrukturalne

Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów -Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa

Termin realizacji: 6 miesięcy

Zakres prac: rozbiórka istniejącego mostu, dojazdów, istniejących podpór, wykonanie żelbetowych podpór mostu, wykonanie mostu zespolonego (montaż dźwigarów z blachownic wraz z poprzecznicami, wykonanie żelbetowej płyty pomostu), wykonanie nawierzchni na moście, montaż elementów wyposażenia, wykonanie dojazdów do mostu.
Termin realizacji: rozpoczęcie czerwiec 2019,
zakończenie listopad 2019.