Budownictwo infrastrukturalne

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z dojazdami

Termin realizacji: 19 miesięcy

Zakres prac: wytworzenie, dostawa, montaż i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 13 obiektów inżynierskich. Ilość: 8700 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie grudzień 2010,
zakończenie czerwiec 2013.