Budownictwo infrastrukturalne

Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540

Termin realizacji: 9 miesięcy

Zakres prac: generalna realizacja inwestycji polegającej na rozbiórce starego mostu i budowie nowego mostu przez rzekę Tanew w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + most na rzece Tanew i most na rzece Borownica.”
Termin realizacji: rozpoczęcie kwiecień 2018,
zakończenie: grudzień 2018.