Budownictwo infrastrukturalne

Budowa mostu przez rzekę Pilicę w ramach prac modernizacyjnych linii kolejowej nr 8 odcinek Warka – Radom

Termin realizacji: 19 miesięcy