Budownictwo infrastrukturalne

Budowa Mostu Rędzińskiego przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8

Termin realizacji: 29 miesięcy

Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej najwyższego pylonu mostowego w Polsce o wysokości 122m. Dostawa i montaż konstrukcji podpór tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych dla potrzeb montażu nowego mostu. Ilość 3480 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie grudzień 2008,
zakończenie kwiecień 2011.