Budownictwo infrastrukturalne

Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944, 00

Termin realizacji: 5 miesięcy