Budownictwo infrastrukturalne

Budowa obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12

Termin realizacji: 12 miesięcy

Zakres prac: kompleksowa budowa mostu MD-6 o konstrukcji bezprzegubowego stalowego łuku z podwieszoną konstrukcją stalową. Łączny ciężar 1262 tony.
Termin realizacji: rozpoczęcie jesień 2010,
zakończenie sierpień 2011.