Budownictwo infrastrukturalne

Budowa węzła w Radziejowicach w ciągu drogi krajowej nr 8

Termin realizacji: 20 miesięcy