Budownictwo infrastrukturalne

Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka

Termin realizacji: 6 miesięcy