Budownictwo infrastrukturalne

Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania

Termin realizacji: 24 miesiące

Zakres prac: kompleksowa budowa dwóch obiektów inżynierskich:
1) Wiadukt WS-2 w km 1+225.60 nad linią kolejową Poznań- Piła o ciężarze 674 tony
2) Estakada ES-6 w km 4+459.78 o ciężarze 1493 tony
Termin realizacji: rozpoczęcie październik 2010,
zakończenie październik 2012.