Budownictwo infrastrukturalne

Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu nad torami PKP do ulicy Łopuszańskiej

Termin realizacji: 6 miesięcy

Zakres prac: prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalowej nośnej wiaduktu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Ilość ponad 1000 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie czerwiec 2007,
zakończenie: grudzień 2007