Budownictwo infrastrukturalne

Modernizacja kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej

Termin realizacji: 6 miesięcy

Zakres prac: prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalowych mostów w ciągu dróg celnych nad rzeką Łosośną oraz kładki obserwacyjnej dla potrzeb służby celnej i straży granicznej na stacji kolejowej Kuźnica Białostocka.
Termin realizacji: rozpoczęcie czerwiec 2007,
zakończenie: grudzień 2007.