Budownictwo infrastrukturalne

Modernizacja linii kolejowej E59 odcinek Wrocław Poznań etap II

Termin realizacji: 7 miesięcy

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż wiaduktu kolejowego w km 5+052 nad ulicą Starogroblową we Wrocławiu o łącznej masie około 800t .
Termin realizacji: rozpoczęcie kwiecień 2014,
zakończenie październik 2014.