Budownictwo infrastrukturalne

Modernizacja mostu Eiffel przez rzekę Dordogne w m. Cubzac-les-Ponts we Francji

Termin realizacji: 9 miesięcy

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych dla rozbudowy mostu w ilości ponad 700t .
Termin realizacji: rozpoczęcie grudzień 2016,
zakończenie: sierpień 2017.