Budownictwo infrastrukturalne

Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej – Prace na moście Gdańskim w Warszawie

Wartość kontraktu: 40 mln zł brutto

Zakres prac: generalna realizacja inwestycji polegająca na wykonaniu robót budowlanych oraz opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót dla zabudowy koryta balastowego w torze nr 1 wraz z nawierzchnią kolejową na tłuczniu oraz robotami towarzyszącymi.