Budownictwo infrastrukturalne

Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk

Termin realizacji: 6 miesięcy

Zakres prac: prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji nośnej stalowej wiaduktów szt 3 i kładek dla pieszych szt 3. Ilość 570 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2007,
zakończenie: lipiec 2007.