Budownictwo infrastrukturalne

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)

Termin realizacji: 20 miesięcy

Zakres prac: generalna realizacja inwestycji polegającej na przebudowie 23km drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica) w tym budowa dwóch mostów stałych w miejscowości Świętoszów: jednego na rzece Kwisie w km 16+600, drugiego na kanale MEW.
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2017,
zakończenie: październik 2018.