Budownictwo infrastrukturalne

Przebudowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1930 R Żarnowa – Glinik Zaborowski w miejscowości Zaborów w km 5+308

Termin realizacji: 6 miesięcy

Zakres prac: generalna realizacja inwestycji polegającej na rozbiórce starego i budowie nowego mostu na rzece Wisłok wraz z dojazdami.
Termin realizacji: rozpoczęcie lipiec 2017,
zakończenie grudzień 2017.