Budownictwo infrastrukturalne

Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w m. Grodzisk Mazowiecki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 w km 37+405

Termin realizacji: 10 miesięcy