Budownictwo infrastrukturalne

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1405R Zarzecze – Siedliska polegająca na rozbiórce istnieją-cego i budowie nowego mostu na rzece Wisłok wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą

Termin realizacji: 8 miesięcy

Zakres prac: generalna realizacja inwestycji polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Wisłok w km 1+419 wraz z rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie na odcinku od km 1+040 do km 1+500 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami.
Termin realizacji: rozpoczęcie sierpień 2018,
zakończenie: marzec 2019.