Budownictwo infrastrukturalne

Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc

Termin realizacji: 23 miesiące

Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej 9 sztuk obiektów inżynierskich: wiaduktów, mostów i kładek dla pieszych o łącznym ciężarze 5000 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2011,
zakończenie kwiecień 2013.