Budownictwo infrastrukturalne

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku Łoniów – Nisko wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów

Termin realizacji: 3 miesiące