Budownictwo infrastrukturalne

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku Łoniów – Nisko wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów

Termin realizacji: 3 miesiące

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu drogowego przez rzekę Łęg o ciężarze około 220t .
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2017,
zakończenie maj 2017.