Budownictwo infrastrukturalne

Rozebranie istniejącego i wykonanie nowego mostu św.Rocha przez Rzekę Wartę w ciągu ul. Kórnickiej – ul. Mostowej w Poznaniu

Termin realizacji: 11 miesięcy

Zakres prac : I etap – rozebranie istniejącego mostu z uwzględnieniem odzysku kostrukcji nośnej przęsła mostowego
II etap – dostawa, montaż i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji nośnej nowego mostu w ilości 1035 ton.
Termin realizacji : I etap – listopad 2002r.
II etap – styczeń 2003r. do października 2003r.