Budownictwo infrastrukturalne

Wiadukt drogowy nad linią PKP w ciągu budowanej Północnej Obwodnicy miasta Opola – odcinek od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej

Termin realizacji: 8 miesięcy