Przemysł cementowy

Cementownia Małogoszcz

Instalacja odpylania w Cementowni Małogoszcz.