Przemysł cementowy

Modernizacja młyna surowca nr 1, urządzeń składu surowca i ciągów transportowych w Cementowni Górażdże

Termin realizacji: 4 miesiące

Zakres prac: modernizacja młyna surowca pozwalająca na zwiększenie jego wydajności do 440 t/h oraz prace na składzie surowca polegające na modernizacji mostów wybierających, wymianie napędów przenośników taśmowych i przeniesieniu konstrukcji nośnej przenośnika na zasypie do młyna.
Termin realizacji : rozpoczęcie styczeń 2003 r.
zakończenie kwiecień 2003 r.