Ekologiczne

Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów nr 2 do 7 w Elektrowni Połaniec S.A.

Termin realizacji: 31 miesiące

Zakres prac: montaż konstrukcji stalowych głównych oraz wsporczych , kanałów i reaktora o łącznej masie ponad 5000t .
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2013,
zakończenie wrzesień 2015 .