Ekologiczne

Budowa instalacji oczyszczania spalin w Hucie TiZir Tyssedal w Norwegii

Termin realizacji: 5 miesięcy

Zakres prac: wytworzenie konstrukcji stalowych dla potrzeb instalacji oczyszczania spalin w ilości ponad 180t .
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2015,
zakończenie czerwiec 2015.