Ekologiczne

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla Dalkia Poznań ZEC S.A na terenie EC Karolin

Termin realizacji: 15 miesięcy

Zakres prac: wytworzenie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla instalacji FGD NID o łącznej masie ponad 1400t .
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2014,
zakończenie lipiec 2015.