Ekologiczne

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K3 i K4 dla PGE GiEK S.A. na terenie ZEC Bydgoszcz

Termin realizacji: 11 miesięcy