Ekologiczne

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K3 i K4 dla PGE GiEK S.A. na terenie ZEC Bydgoszcz

Termin realizacji: 11 miesięcy

Zakres prac: wytworzenie i dostawa konstrukcji stalowych dla instalacji FGD NID o łącznej masie ponad 700t .
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2014,
zakończenie marzec 2015.