Ekologiczne

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów węglowych w IP Kwidzyn

Termin realizacji: 12 miesięcy

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla instalacji odsiarczania spalin w tym budynek filtra, reaktor, silosy, kanały spalin o ciężarze ponad 1300t .
Termin realizacji: rozpoczęcie listopad 2016,
zakończenie: październik 2017.