Ekologiczne

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla projektu TEKO Koszyce, Słowacja

Termin realizacji: 11 miesięcy