Ekologiczne

Budowa nowych bloków energetycznych 2 x 800 MW w Elektrowni STKW Eemshaven w Holandii

Termin realizacji: 35 miesięcy

Zakres prac: montaż konstrukcji stalowej głównej pod kocioł, budynku kotłowni, budynku bunkrowni wraz z bunkrami i komunikacją wraz z dostawą i montażem konstrukcji pomocniczej. Sukcesywne wzniesienie kanałów na poszczególne poziomy obiektów. Ciężar konstrukcji dla każdego bloku ponad 8000 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie styczeń 2011,
zakończenie grudzień 2013.