Ekologiczne

Elektrofiltry w Elektrowni Westfalen/Hamm w Niemczech

Termin realizacji: 54 miesiące

Zakres prac: montaż mechaniczny dwóch elektrofiltrów bloków D i E
w Elektrowni Westfalen/Hamm w Niemczech w ilości 6.820 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2010,
zakończenie listopad 2014.