Ekologiczne

Elektrownia Kozienice – Instalacja Odsiarczania Spalin

Termin realizacji: 5 miesięcy

Zakres prac : wykonanie konstrukcji stalowej budynku UVF. Ilość 100 ton; wykonanie zbiornika mączki kamienia wapiennego, ilość 200 ton.
Termin realizacji : rozpoczęcie maj 2005,
zakończenie wrzesień 2005.