Ekologiczne

Elektrownia Pątnów II – Budowa Bloku A 460 MW

Termin realizacji: 5 lat

Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej bunkrowni wraz z bunkrami węglowymi w ilości ok. 2650 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2002,
wstrzymanie w okresie 2003-2005,
zakończenie: listopad 2006.

Zakres prac: montaż konstrukcji stalowej estakady skośnej nawęglania wraz z malowaniem i obudową. Ilość 515 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie lipiec 2006,
zakończenie: grudzień 2006.

Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej estakady technologicznej w ilości ok. 480 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2006,
zakończenie: grudzień 2006.

Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej kanałów spalin wraz z konstrukcjami wsporczymi, klapami i kompensatorami w ilości ok. 800 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie czerwiec 2006,
zakończenie: luty 2007.

Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej obiektów kruszarni A3 i A5 oraz galerii A7, A8 i A9 w ilości ok. 500 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2007,
zakończenie: wrzesień 2007.