Ekologiczne

Elektrownia Turów w Bogatyni – Kontrakt Foster Wheele

Termin realizacji: 3 lata

Zakres: Dostawa konstrukcji stalowej kotła nr 4 i 6 w ilości 1500 ton
Termin realizacji : rozpoczęcie październik 2000r.
zakończenie marzec 2003r