Ekologiczne

Instalacja kotła dla ARJO WIGGINS w Besse-sur-Braye (72) FRANCJA

Termin realizacji: 5 miesięcy

Zakres prac : dokumentacja warsztatowa i wykonanie podestów obsługowych kotła dla francuskiej firmy STEIN ENERGIE.
Termin realizacji: rozpoczęcie czerwiec 2005,
zakończenie listopad 2005.