Ekologiczne

Instalacja oczyszczania spalin dla projektu SOLVAY DOMBASLE we Francji

Termin realizacji: 11 miesięcy

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych wsporczych instalacji oczyszczania spalin o ciężarze 250t.
Termin realizacji: rozpoczęcie listopad 2012,
zakończenie wrzesień 2013.