Ekologiczne

Przebudowa spalarni odpadów komunalnych w miejscowości Gardanne we Francji

Termin realizacji: 11 miesięcy

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych dla potrzeb modernizacji istniejącej spalarni o ciężarze 1100t.
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2013,
zakończenie Lipiec 2014