Ekologiczne

Rozbudowa nowego bloku energetycznego 2 x 300 MW w Elektrowni MARITZA EAST 1, Bułgaria

Termin realizacji: 22 miesiące

Zakres prac: scalanie i montaż kontsrukcji stalowej kotłowni – część stojąca z podniesieniem na poziomy kanałów ogółem 5700 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie październik 2008, zakończenie lipiec 2010