Ekologiczne

Rozbudowa oczyszczalni ścieków FORDON – część 2 – Budynek ITPO

Termin realizacji: 8 miesięcy

Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynku ITPO wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym w ilości 250 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2009,
zakończenie: Kwiecień 2010.